Ruch Światło – Życie

Pierwszą wakacyjną oazę zorganizował Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego, w 1954 r. w Biblieli koło Tarnowskich Gór. Nosiła nazwę Oazy Dzieci Bożych i była przeznaczona dla ministrantów. Cztery lata później, w 1958 r. odbyła się pierwsza Oaza Dzieci Bożych dla dziewcząt. Od 1963 r., gdy w Szlachtowej odbyły się  pierwsze rekolekcje dla młodzieży żeńskiej, oazy były organizowane regularnie.

Na początku istnienia ruch oazowy nosił nazwę: Ruch Żywego Kościoła. Obecnie oficjalna nazwa Oazy to Ruch Światło – Życie, która ma swoje źródło w symbolu ruchu – greckich liter ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe, czyli„światło” – „życie”). W symbolu Oazy litery krzyżują się na literze „omega”, która tutaj oznacza Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim i wszystko wypełnia).

Msze Święte odbywają się w każdy piątek o godzinie 18:00. Uczestnicy Oazy biorą czynny udział we Mszy (czytają Słowo Boże, śpiewają psalm czy prowadzą modlitwę wiernych). Po Mszy wieczornej (około 19:00) rozpoczyna się spotkanie w parafii św. Herberta w dolnej salce pod kościołem lub w salkach w szkole.

Tematyka spotkań różni się w zależności od stopnia (1-3), jednak najczęściej odbywa się medytacja nad Słowem Bożym, próba zrozumienia go. Jest też okazja do podzielenia się swoimi przeżyciami, które wydarzyły się w ubiegłym tygodniu.

Ponadto organizowane są wyjazdy na przykład w góry, wspólne ogniska i rekolekcje! Prowadzona jest też szkoła śpiewu.

Ruch Światło-Życie jest otwarty na nowych członków, serdecznie zapraszamy do dołączenia.