Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą Biskup dopuścił do pomocy przy rozdzielaniu Komunii Świętej. Osoba ta zanim zacznie pełnić taką funkcję powinna zostać odpowiednio przygotowana.

Kandydatem może zostać mężczyzna w wieku 25-65 lat. Powinna być to osoba odznaczająca się dojrzałością w wierze i w życiu.